fotorama o9 najave sajt SHORT FILM FEST

2. JUN 2019 – Scena Pozorišta za decu, Kragujevac

Ovogodišnja Fotorama donosi neke novine , a jedna od najinteresantnijih je i prvi konkurs za najbolji kratki film!!! :)

Propozicije konkursa:

* Konkurs je otvoren za sve fotografe i kinematografe do 35 godina starosti !

* Prijave svakog rada moraju da sadrže:
- Ime i prezime autora / grupe autora
- Datum rođenja
- Adresa, e-mail i broj telefona
- Naziv i dužinu prijavljenog filma

* Primaju se kratke forme u trajanju do 25 minuta iz oblasti dokumetarnog i umetničko – konceptualnog filma!

* Svi prispeli radovi se žiriraju i odluka o primljenim radovima kao i nagrađenim će biti objavljena do 26.Maja 2019. godine.

* Konkurs je međunarodnog karaktera i potpuno je BESPLATAN!

* Sve radove slati preko online shering web stranica kao što su WeTransfer, Megaupload i sličnih portala

Konkurs traje od 15 aprila do 25. Maja 2019.

sve prijave slati na :

fotorama.contest@gmail.com

************************************************************************************************************

2nd June 2019 – Children’s Theater Scene, Kragujevac

This year’s Fotorama brings some new event, and one of the most interesting is the first competition for the best short film !!! :)

Competition Guides:

* The competition is open to all photographers and cinematographers up to 35 years of age!

* Applications for each work must include:
- Name and surname of author / group of authors
- Date of birth
- Address, e-mail and phone number
- The name and length of the submitted film

* Short forms are accepted, up to 15 minutes in the field of documentary and artistic – conceptual film!

* All received works are being jarred and the decision on the received works and the awarded ones will be announced by 26 May 2019.

* The contest is of international character and is completely FREE OF CHARGE!

* Send all works via online shering websites such as WeTransfer, Megaupload and similar portals

The application dates are from April 15 to May 20, 2019.

send all applications to:

fotorama.contest@gmail.com

PinterestShare