TOMISLAV PETERNEK –Novinska fotografija

Fotografijom se bavi od 1954. godine. Član SULUJ-a od 1960. godine; Majstor fotografije FSJ od 1967.; nosilac međunarodnih zvanja: Artist FIAP (Afiap) od 1967.; Ekselencija FIAP (Efiap) od 1973. godine. Radi fotografije za razne listove širom sveta. Bio je akreditovan dopisnik pri Ministarstvu informisanja SFR Jugoslavije. Od velikih foto agencija, radio je za: Reuters, Eastlight, Contrast, UNICEF, a poslednjih osam godina radi i za Cor-bis-Sygmu iz Pariza. Živi i radi u Beogradu.

IMRE SABO – Reportažna fotografija

Profesionalno se bavi fotografijom od 1980. godine. Sarađivao sa listovi-ma kao što su „Ilustrovana politika“, „Politika“, „Nin“ i mnogim drugim časopisima. U međuvremenu je radio kao urednik fotografije u dnevnom listu Danas, pa u nedeljniku Blic News i u agenciji Fonet. Fotografije su mu objavljivane u mnogim značajnijim svetskim magazinima (Stern, Focus, Spiegel, Mond, Lexpress, Time, Newsweek, Herald Tribune, Le Nouvell Observateur…) i većini domaćih novina, kao i u više monografija, kataloga i publikacija. Član je ULUPUDS-a od 1985. godine. Danas radi kao samostalni umetnik i urednik je fotografije magazina Status u Beogradu.

ZORAN MILUTINOVIĆ – Infracrvena fotografija

Rođen sam 05.05.1951. godine u Beogradu. Lekar, otorinolaringolog, subspecijalista fonijatar, doktor medicinskih nauka, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, načelnik Službe za ORL i maksilifacijalnu hirurgiju KBC Zemun.

Prve kontakte sa fotografijom imao sam tokom gimnazijskih dana, kada sam počeo da se bavim crno-belom fotografijom. Posle pauze od gotovo 40 godina, fotografiji se vraćam 2006. godine – pristupanjem Foto klubu Beograd, čiji sam Predsednik bio 2008-2010.godine.

Učesnik sam preko 230 izložbi fotografija na svim kontinentima, u preko 30 zemalja i dobitnik preko 185 pohvala i nagrada. Samostalne izložbe fotografija: 1.„Ars longa“, 179 radova, april 2010. (galerija „Magacin“, Beograd); 2. „Sivo u boji“, 125 radova, mart 2011. (prostorije FK Beograd); 3. „Čudesni svet“, 79 fotografija, maj 2011.(Galerija Narodne biblioteke, Kragujevac).

Bio sam proglašen za prvog među najuspešnijim autorima u Srbiji 2009., 2010. i 2011. godine. Nosilac sam zvanja F1 FSS i EFIAP.

Naročito me interesuje priroda i infracrvena fotografija.

NEBOJŠA BABIĆ –Modna fotografija

Jedan od vodećih modnih fotografa u Srbiji. Nosilac mnogih priznanja u oblasti fotografije. Član ULUPUDS-a, Asocijecije umetničkih fotografa Srbije i Olim-pijskog Komiteta Srbije. Osnivač je i organizator ORANGE studija, galerije O3ONE i B-link festivala.

GIORGIO GRUIZZA – Akt

Jedan od mlađih istaknutih fotografa. Radi kao profesionalni fotograf po celom svetu za prestižne modne magazine. Dobitnih mnogih nagrada u umetničkoj fotogra-fiji i to posebno na temu Akt-a. Osnivač je UNIQUE studija.

PREDRAG CILE MIHAJLOVIĆ –Istorija fotografije

Likovni umetnik fotografije ULUPUDS je od 1988. godine; Majstor fotogra-fije Foto saveza Jugoslavije od 1995. godine. Kao honorarni nastavnik predavao fotogra-fiju na Akademiji umetnosti u Prištini – Zvečanu. Autor je više od 20 samostalnih iz-ložbi. Dobitnik je Plakete ULUPUDS za 1996. godinu i Plakete Nacionalnog centra za fo-tografiju 2002. godine. Ostali autorski projekti: Knjige, “Život nije stvarnost”, SKC, Kra-gujevac 1991., “Starac iz Mandića”, Jefimija, Kragujevac 1999., „Sećanje na Floridu“, Koraci, Kragujevac 2008. godine.

ZORAN ĐORĐEVIĆ –Filmska fotografija

Diplomirao je kao prvi u klasi na Odseku za novinsku fotografiju Jugosloven-skog instituta za novinarstvo u Beogradu. Srpska akademija nauka i umetnosti je u zbornik fotografija koje su istorijski uticale na razvoj ove umetnosti u Srbiji uvrstila i njegove radove. Umetnička komisija Foto saveza Srbije dodelila mu je najveće fotografsko zvanje – Majstor fotografije. Izlagao je u Argentini, Austriji, Belgiji, Italiji, Izraelu, Fran-cuskoj, Mađarskoj, Portugaliji, Poljskoj, Čehoslovačkoj, Španiji, Švajcarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj. Osvojio je preko 60 međunarodnih i domaćih nagrada. Član je Međunarodne orga-nizacije filmskih kritičara – FIPRESCI. Predavač je za film u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu. Jedan je od osnivača, BELDOCS, Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Beogradu. Pored navedenih, festivalu će prisustvovati još mnogo drugih predavača, gostiju i prijatelja, udruženih oko jedne ideje: ljubavi prema fotografiji.

PinterestShare