prva_strana_desno_en

Dragoljub Zamurović rođen je 1947. godine. Posle diplomiranja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, bio je 1977/79. na postdiplomskim studijama fotografije na Fakultetu primenjenih umetnosti.

Godine 1980. primljen je u Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, a 1997. godine dobija zvanje Istaknutog umetnika i tako se svrstava među nekoliko najznačajnijih umetnika srpske fotografije danas. Dobitnik je mnogih domaćih i međunarodnih nagrada među kojima je i Velika nagrada Srbije koju su mu 2004. godine dodelili Ministarstvo za kulturu i ULUPUDS.

Od 1988. godine započinje saradnju sa francuskom agencijom Gamma. Među mnogim časopisima koji objavljuju njegove fotografije su iTime, Geo, Epoca, Newsweek, Europeo, Stern,Paris/Match, Figaro Magazin,National Geographic … Legendarni američki magazin Lifedva puta je njegove snimke svrstavao u rubriku“Big Pictures”, a u julu 1991. godine jedna fotografija ovog autora objavljena je i na naslovnoj strani tog časopisa.

Knjige Dragoljuba Zamurovića, pored naše zemlje, objavljene su u Americi, Engleskoj, Rusiji, Nemačkoj, Italiji, Japanu, Kazahstanu i nekoliko drugih država.

PinterestShare