x rite predavanje

Teme predavanja:

1. Upoznavanje sa X-Rite uredjajima (i1 DIsplay Pro, ColorMunkiPhoto i ColorChecker SG)

2. Teorija o Bojama i Upravljanje

3. Podesvanja Boja (Photoshop, Bridge, Lightroom)

4. Assign i Convert Profile Komande

5. Soft Proofing i Stampanje

6. Opciono ako bude vremena: (DNG Kamera Profili, Histogram, Kolorni Gamut (opseg)…

PinterestShare

Оставите одговор