Ksenija Vlaskovic

Ксенија Влашковић рођена је 02.04.1988. године у Крагујевцу.
Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 2011. године са просечном оценом 9.
На Правном факултету Универзитета у Скопљу 01. децембра 2011. године уписала је програм мастер студија Права интелектуалне својине који се реализовао у оквиру Темпус пројекта „Regional Joint Degree Master of Intellectual Property Law“ а у сарадњи Правног факултета у Скопљу и Универзитета у Стразбуру (Centre for International Intellectual Property Studies)и добила internationally recognized double degree awarded by the University of Strasbourg and the Ss. Cyril and Methodius University (Iustinianus Primus Law Faculty).

Мастер рад под насловом „THE ROLE OF ESSENTIALLY BIOLOGICAL PROCESS FOR PRODUCTION OF PLANTS IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW“ одбранила је 07. јуна 2013. године, на Правном факултету у Скопљу, на енглеском језику.
Докторску дисертацију под називом „Развој правне заштите познатих жигова у немачком праву и праву Европске уније“ одбранила је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 29. августа 2015. године.

Аутор је преко 20 самосталних радова и учесник већег броја међународних и домаћих конференција и пројеката из области права интелектуалне својине.
Ангажована је на Правном факултету Универзитета у Скопљу, као предавач.
Као доктор права из области интелектуалне својине, ангажована је и као стручни консултант адвокатске канцеларије у Крагујевцу.

Запослена је у Ректорату Универзитета у Крагујевцу од децембра 2011. године и сарадник је за норматвно-правне послове у Стручној служби Универзитета.

PinterestShare